100% Безплатна доставка
100% Безплатна доставка

Поръчка на нови машини: 0884 925 380
Резервни части и сервиз: 0879 945 051

Общи Условия

„Боро Трейд” ООД се придържа към официално обявените цени на Alfred Karcher GMBH за продажба и сервиз на територията на България.

Цените посочени в www.karcher-borotrade.com важат само и единствено при онлайн пазаруване.

Цените се актуализират ежегодно, като промени се извършват при промяна в ценовата листа на съответния производител.

Срокът за доставка на поръчаните от Вас продукти се определя в зависимост от складовата наличност в момента, но не е по-дълъг от 5 календарни дни, считано от датата на направената поръчка.

При поръчка на продукт, чиято доставка изисква по-дълъг срок, Наш служител ще се свърже с Вас за потвърждение на поръчката и уточняване на подробностите по изпълнението й.

Доставката на продуктите се извършва от куриерска фирма – Speedy.

Доставката е 100% безплатна.

Артикули с нулева стойност не се доставят.

При поръчка на специален модел машина, за който е необходимо да се извърши индивидуална доставка, клиентът заплаща капаро в размер на 50% от стойността й. Срокът на доставка се уточнява в момента на поръчката, но не е по-дълъг от 20 работни дни след извършване на авансовото плащане.

По желание на клиента големите машини и такива със специално предназначение могат да бъдат въведени в експлоатация от представители на фирмата. При пускането в експлоатация се провежда и обучение на персонала за работа с техниката обект на доставката.

Рекламация и отказ от договор за продажба от разстояние

1. При получаването на стоката ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи, които и да са от изискваните от българското законодателство, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

2. В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката в присъствие на куриера или лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол като ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ отказва да получи пратката. На следния имейл адрес: office@borotrade.com или във формата за контакти ПОЛЗВАТЕЛЯТ изпраща снимки на дефектите на уреда, заснета транспортната опаковка от всичките й страни и предявява претенции за рекламация в писмен вид.

3. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

4. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка, или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отправя претенции към избрания от него превозвач.

5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а, б.

6. ПОЛЗВАТЕЛЯТ информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба преди изтичането на 14-дневния срок по чл.50 от ЗЗП, а ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

7. ПОЛЗВАТЕЛЯТ връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок.

8. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получената сума, платена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, включително с разходите за доставка, в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договор за продажба, като използва същото платежно средство, използвано от ПОЛЗВАТЕЛЯ. При неспазване на срока за връщане на стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума, докато не получи обратно стоката от потребителя.

9. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока, . ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, , когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране/.

Разходите за транспорт са за сметка на Търговеца.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. Боро Трейд ООД запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

10.ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява разходи за доставка, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ доброволно е избрал различен доставчик от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА, с които има договорни отношения.

11. В случай на обстоятелствата, посочени в т.1, 2 и 3, както пагуба или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.

линк за формуляр за отказ:

https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

Гаранционни условия:

Условията за гаранционно обслужване на „Боро Трейд” ООД са съобразени с общите условия и изисквания на съответния производител - Alfred Karcher GMBH.

Гаранционният срок на всички уреди Karcher е 24 месеца за физически лица , считано от датата на приемане на машината от клиента.Допълнителна гаранция от 24 месеца се предоставя само на технически изправни уреди които преминат инспекция, и се презавери гаранционната карта, между 24 и 26 месец от закупуването му в сервиз на Боро Трейд ООД в страната.Стойността на техническото обслужване варира между 20.00 лв и 40.00 лв без вкл. ДДС в зависимост от моделът на машината.

Гаранционният срок на всички уреди Karcher за юридически лица е 12 месеца, считано от датата на приемане на машината от клиента, освен ако не е упоменато друго.Допълнителна гаранция от 12 месеца се предоставя само на технически изправни уреди които преминат инспекция, и се презавери гаранционната карта, между 12 и 13 месец от закупуването му в сервиз на Боро Трейд ООД в страната.Стойността на техническото обслужване варира между 20.00 лв и 40.00 лв без вкл. ДДС в зависимост от моделът на машината.

Гаранцията е валидна при представена гаранционна карта на машината.

При производствен дефект на машина през гаранционния й период, клиентът не заплаща извършения ремонт и вложените части.

Гаранционен сервиз и гаранционна поддръжка могат да извършват само в официални сервизи нa производителя. Във всички други случаи на техническа намеса, гаранцията е невалидна.

Отказ от гаранционно обслужване може да има в някой от следните случаи:

При гаранционно събитие на закупена от „Боро Трейд” ООД машина, обърнете се към най-близкия оторизиран сервиз на производителя.

Всички машини от продуктовата гама на Alfred Karcher GMBH, без значение кога са произведени, подлежат на сервизно обслужване при нас, като ще получите гаранция на подменените детайли.

За онлайн разрешаване на спорове, моля последвайте линка:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?...

Ако сте доволни от нашето обслужване, можете да сключите договор за абонаментно поддържане от нашия сервиз.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вие потвърждавате , ЧЕ се съгласявате, Вашите лични данни да бъдат използвани за кредитни проверки, електронноили ръчно във връзка с искания от Вас потребителски кредит, а също и при евентуално предоставяне на такивауслуги от трети лица и след сключването на договор между тях и Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД (наричано понататък „УКФ“) и давате доброволно съгласието си Вашите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдатизползвани за или във връзка с анализ на задълженията Ви, събиране на вземания, предотвратяване на изпиранена пари и измами, а също и управление на кредита Ви. Съгласието, потвърдено по телефона, е с цел дапозволи на УКФ ЕАД да проверява Вашата кредитоспособност и да удостовери Вашите лични данни всъответствие със Закона за защита на личните данни като получава справки от регистри на трети страни - частни и държавни Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като Централния КредитенРегистър на БНБ, Кредитното бюро на Експирън, Национална Агенция по Приходите, Националния ОсигурителенИнститут и др., в това число данни за плащаните от Вас социални осигуровки, данни за трудовите Ви договори исоциално осигурителния Ви доход, като тези данни да бъдат обработвани съобразно раздел 1, точка 5 отДопълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. Съгласието е с цел да позволи същотака на всеки от горепосочените Администратори на лични данни да използва личните Ви данни за подготвянетои предоставянето на упоменатите справки/доклади. Съгласявате се и изрично упълномощавате УКФ ЕАД дапредоставя за целите на оценяване на кредитния риск Вашите лични и кредитни данни,в това число история поплащанията за всички открити и закрити кредитни сметки на Ваше име при Уникредит Булбанк АД, при спазване начл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: другикредитни институции и финансови институции, или алтернативно: други доставчици на услуги по предоставяне наданни от база данни. Наред с това, разбирате, че имате право на достъп до лични те Ви данни, съхранявани оттрети страни - Администратори на лични данни, и имате право да поискате промяна и актуализиране на личните Виданни, съгласно условията на Глава Пета от Закона за защита на личните данни. Настоящото съглас иепредоставяте в резултат на свободната Ви воля, като сте наясно, че то се урежда от Закона за защита на личнитеданни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, и сте уведомен, че имате право даоткажете да предоставите настоящото си съгласие, в който случай исканет о Ви за предоставяне на желаната от Васуслуга може да не бъде изпълнено. С настоящото давате своето изрично Съгласие за обработване на личните Ви данни, до които „УКФ“ ЕАД еполучило достъп във връзк а с предварителна проверка от страна на УКФ в Централния кредитен регистър на БНБ, свързана с взимането на решение за отпускане на стоков кредит или паричен заем, поискано с днешна дата.Потвърждавате, че сте запознат/а с факта, че УКФ, както и всеки друг кредитор (както настоящ, така и бъдещ) има законно право и интерес от достъпа до кредитните регистри, за да защити своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона. „УКФ“ ЕАД може да поиска и допълнителна информация, включително, но не само препоръки от банки и други кредитни или финансови институции, да проучи Вашето кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само, базите данни на кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на България и чужбина, както и базите данни на дъщерните дружества на Банковата група на „УниКредит“, администратори на лични данни. (наричани по-нататък „администратори“) В тази връзка „УКФ има право да разкрива на администраторите, личните Ви данни, предоставени на УКФ с настоящото Съгласие. Давате своето изрично Съгласие резултатите от проверката, събрани от администраторите за целите на договора да се съхраняват на електронни носители и на хартия в кредитното Ви досие. Предоставяте правото на УКФ да проверява всички данни, предоставени от Вас, чрез независими източници, като доброволно давате своето изрично съгласие УКФ да използва данните за осъществяване на проверки на кредитоспособността Ви, преди предоставянето на каквито и да било услуги или продукти, както и във всеки момент от съществуването на евентуалните договорни правоотношения между Вас и УКФ. Уведомен сте за правото Ви на достъп до личното Ви досие, съхранявано от УКФ. Адресът на „УКФ“ ЕАД за получаване на достъп до личните Ви данни е гр. София, ул. „Осогово“ No 38-40, ет. 5, гр. София 1303, РБългария. На същия адрес може да се получи информация и за адресите на администраторите на лични данни, които са получили достъп до предоставените от Вас лични данни. В случай че сте регистриран като Едноличен търговец или Управляващ собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и във връзка с подготовка за сключване на Договор за предоставяне за отпускане на стоков кредит или паричен заем с Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД, давате изричното си съгласие за следното: УКФ ЕАД да изисква от Националния осигурителен институт /НОИ/, включително и чрез информационната му система, както и да получава, лично или чрез други юридически лица, наличните данни за: доходи и направените осигурителни плащания, извършени от дружеството, на което сте едноличен собственик, както и другите данни, които съставляват търговска тайна или лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като упълномощавате УКФ ЕАД да използва събраната по този начин информация за целите на кредитната Ви оценка, във връзка с отпускане на Ваше име на целеви стоков кредит/паричен заем и/или допълнителен паричен заем като физическо лице при спазване на законодателството, свързано със защита на личните данни и всяка друга защитена информация; начислен осигурителен доход за наетите на трудов договор и осигурявани от дружеството Ви лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представ ляват производствена или търговска тайна.